Risiko ved crowdlending – få belyst emnet her!

Crowdlending er en forholdvis ny investeringsform, derfor er det også svære at vurdere risikoen. Især fordi det ikke er de samme steder som ved fx, aktier, at der er en risiko ved crowdlending.

Crowleding har de senere år oplevet en større tilgængelighed, og opmærksomhed fra private investorer. Det giver også investorerne en naturlig diversificering fra aktier, nu hvor renten er lav, og pengene investeres.

I debat grupperne hos især de mere uerfarne investorer er det høje afkast meget attraktivt, og giver mod på at prøve det af. Der er flere eksempler på personer, som har hele deres portefølje eller meget store dele af den i crowdlending. 

Dog er der en almindelig præmis om at et højt afkast er lig med høj risiko, som de fleste debatter også omhandler. Crowdlending omtales nogle gange næsten risikofrit, hvilket ofte skaber lidt skepsis.

På dette grundlag vil vi på Dinfo gøre vores bedste for at belyse risikoen ved crowdlending på neutral vis. Derfor er fordelene ved crowdlending også i denne artikel, som primært omhandler risikoen. 

Fordelene ved crowdlending

Det er super let at komme i gang med crowdlending, alle myndige personer kan gøre det. Startbeløbet er helt ned til 1 euro, hvilket gør det muligt for alle at investere. Dette gælder også almindelige småsparer.

Afkastet kan forventes at være højere end 10%, på nogle platforme. Det er altså et højere afkast end der kan forventes ved aktiehandel. Det er et meget højt afkast, som virkelig kan gøre gavn for en langsigtet opsparing. 

Ved crowdlending skabes der en månedlig indtægt, fremfor kun en indtægt ved realisering. Dette kan give hjælp til budgettet gennem passiv indkomst. Det giver dog også en beskatning hvert år, fremfor først når afkastet realiseres.

Der kan forventes en mere stabil investering, hvor afkastet ikke svinger ligesom ved aktier. Dette kan være en kæmpe fordel, hvis ikke man har en lang tidshorisont. Det havde blandt andet beskyttet afkastet under coronakrisen.

Risiko ved crowdlending

Artiklens hovedfokus er som overskriften antyder risiko ved crowdlending. De forskellige afsnit inden for risiko vil blive besvaret kort og præcist. Ved en undren eller et behov for fordybning, så skal du være velkommen til at skrive en kommentar

Manglende afdrag

Det er en forholdsvis åbenlys risiko, at  lånetageren, ikke kan tilbagebetale dem. Derfor findes der flere god tricks til at beskytte sig mod dette. 

Du kan lave din spredning stor, så det ikke har den store betydning hvis 1 af dine 100 lån ikke kan tilbagebetales. 

Derudover tilbyder flere platforme også buyback garanti, hvilket betyder at de køber lånene, hvis afbetalingerne ikke vedligeholdes.

Risiko for svindel

Ved blandt andet crowdlending er det muligt for svindlere at lave et såkaldt “ponchi scheme”. Det går i alt sin enkelthed ud på at opnå højere indbetalinger til platformen end udbetalinger. Der kan derved opnås en facade, som ligner et reelt firma, som giver et højt afkast. 

I mellemtiden kan der trækkes penge ud af virksomheden indtil det bliver opdaget, og virksomheden derefter hurtigt går i opløsning. Der kan nå at blive trukket en stor mængde penge ud, inden et sådant svindel opdages, og bagmændene kan ikke altid findes efterfølgende. 

Dette medfører altså at de midler, som du har haft på platformen er tabte – der vil formentlig ikke være tegnet nogen forsikringer, som dækker dit indskud i et svindelforetagende.

Risiko for konkurs – inklusiv udbyderen af lånet

Der er to steder, udover låntageren som kan medføre du ikke får dine penge. Det er den platform du handler på, og den låneudbyder som de benytter sig af. 

Platformen: Platformene er overordnet set kun en handelsplads, og udbyder ikke nødvendigvis selv lånene. Ved en konkurs i en platform vil der som oftest være nogle juridiske dokumenter som beskytter din investering hos låneudbyderen. Dette er dog ikke givet, og du skal selv undersøge hvordan du er beskyttet på den enkelte platform.

Låneudbyderen: Låneudbyderen er den der i praksis står for lånet. Låneudbyderen kan være en selvstændig udbyder, som har en aftale om at benytte en handelsplads i form af en platform. Det er dog også muligt at låneudbyderen har sin egen platform, som handelsplads og derfor er ansvarlig for begge. 

Hvis låneudbyderen går konkurs vil du som udgangspunkt have et tilgodehavende hos låneudbyderen, sammen med mange andre. Derfor er det dog ikke sikkert du i praksis kan få nogle af pengene. De fleste platforme har aftaler på plads angående dette, som du kan læse.

Mange låneudbydere skriver pantebrevet med dit og lånetagerens navn. Dette medfører at du stadig har et krav mod låntager ved en konkurs, og altså ikke påvirkes af konkursen direkte. 

Hvem låner pengene?

Hvem der låner pengene har meget at sige for den sikkerhed, som der er ved lånet. Her er det enten lånetager eller lånudbyder som du låner pengene til. Sikkerheden ved de forskellige kan variere meget. 

Hvis du låner pengene direkte til låntageren vil du som oftest ikke være dækket af en buyback garanti. Derfor er der ikke nogen garanti ved manglende afdrag, og lånet er formentlig tabt hvis låntageren går konkurs. 

Hvis du låner pengene til låneudbyderen vil der som regel være buyback garanti. Derfor vil du ikke blive påvirket af låntagerens manglende afdrag eller konkurs. Du har dog en risiko såfremt låneudbyderen går konkurs.

Konklusion

Crowdlending er bestemt en interessant investering, hvor der kan opnås et højt afkast. Risikoen er væsentlig, hvis ikke man diversificerer sine investeringer.

Hvis du diversificerer dine crowdlending investeringer er der mulighed for at minimere risikoen, og kun opnå mindre tab ved uforudsete hændelser. Crowdlending er dog stadig en meget ny investeringsmulighed, og har ikke været etableret gennem en længere finansiel krise.

Risiko ved crowdlending er meget svær at vurdere, og der er ingen garantier for hvordan crowdlending performer under en krise.

Risikoen forbundet med crowdlending, er som udgangspunkt høj, du kan dog aktivt gøre den mindre. Crowdlending vil dog aldrig blive betegnet som en lav risiko investering, så længe afkastet er over 10%.

Der er stor forskel på de enkelte investeringsplatforme, og der skal gøres et forarbejde inden du opretter dig. Derfor kan det være tidskrævende at komme i gang på en platform. Hvis ikke du forstår hvordan du er dækket, så er risikoen super høj. Da du potentielt kan være en del af et svindelforetagende.Anbefalede artikler:

Abonnér
Meddel om
guest
0 Kommentarer
I linje feedback
Se alle kommentarer
0
Vi vil gerne høre dine tanker - læg en kommentar!x
()
x