Discounted Cash Flow: Sådan investerer du efter det

DCF-modellen: Sådan bruger du discounted cash flow

Discounted cash flow, også kaldet DCF-modellen, er en måde at værdisætte en virksomhed på, som tager udgangspunkt i deres fremtidige positive pengestrømme. Discounted cash flow kan også bruges til at udregne om en investering i en virksomhed er fornuftig eller ej, og i denne artikel vil derfor lære om DCF-modellen som vurderingsværktøj til dine investeringer. …

Læs Mere

Realisations- og lagerbeskatning

Skat logo på bygning

Læs her en introduktion til realisations- og lagerbeskatning. Du kan blandt andet læse om fonde som der er realisationsbeskattet, hvilken beskatningsform vi finder bedst, se regneeksempler mm.